Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), Uprzejmie informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małdytach z siedzibą w Małdytach, ul. Kopernika 13b, 14-330 Małdyty, przetwarza zakres danych osobowych obowiązkowy ze względu na przepisy Kodeksu Pracy . 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach zwany w dalszej części umowy „GOKiS” z siedzibą w Małdytach, 14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13b, tel. 89-758-6134. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małdytach; e-mail: gok.maldyty@wp.pl, tel. 89-758-6134 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji zadań Kodeksem Pracy.. 4. Administrator przetwarza dane osobowe oraz dane osobowe szczególnie chronione. 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: – żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych, – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, – przenoszenia Państwa danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Administrator Danych Osobowych

ZAŁĄCZNIKI:

								

Regulamin monitoringu wizyjnego

Utworzono dnia 11.03.2019, 12:08

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 11.03.2019, 11:59

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Utworzono dnia 11.03.2019, 11:59

Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych

Utworzono dnia 11.03.2019, 11:58

Wniosek o przeniesienie danych osobowych

Utworzono dnia 11.03.2019, 11:57

Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Utworzono dnia 11.03.2019, 11:56

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Utworzono dnia 11.03.2019, 11:55

Ogólna klauzula informacyjna

Utworzono dnia 11.03.2019, 11:55

.

.

Kalendarz imprez 2022

Kalendarium

Grudzień 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Zajęcia stałe

.

NCK

.

.

GKS Czarni Małdyty

LCTM - Małdyty

Małdyty Centrum

 

Kino Narie - terminarz